بسیاری از دانش آموزان در مسیر تحصیلی خود به دنبال فضایی می گردند که بلافاصله پس از تحصیل و یا حتی در حین تحصیل توانایی کسب درآمد در زمینه تحصیلیشان فراهم باشد و همین موضوع باعث می شود تا هنرستان را برای ادامه تحصیل خود در مقطع متوسطه برگزینند و کمبود بسترهای مناسب در این حوزه دلیل محکمی برای تأسیس هنرستانی با امکانات و کیفیت مطلوب آموزشی شد. این مهم به پشتوانه تجربه بیش از ۱۰ ساله کادر مدیریتی هنرستان صنعت و هنر در آموزشگاه های فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۶ آغاز شد. اولین هدف ما این بود که فضای آموزشی و استانداردی در مقطع هنرستان برای رشته تأسیسات فراهم کنیم که هم از بازار کار خوبی برخوردار بود و هم متقاضی نسبتا زیادی در این حوزه وجود داشت. اینگونه شد که به عنوان اولین هنرستان غیر دولتی رشته تأسیسات در ایران تبدیل شدیم. پس از چند سال فعالیت و آنالیز دقیق نیاز همشهریان محترم و ارجمند متوجه نیاز جامعه به رشته محبوب معماری نیز گردیدیم و پس از آن رشته جذاب کامپیوتر را هم به رشته های قبلی اضافه کردیم. اکنون هنرستان ما با توکل به پروردگار متعال و با بهره گیری از کادر مدیریتی و آموزشی قدرتمند تبدیل به یکی از بهترین هنرستان های غیر دولتی استان و کشور گردیده است. مسیر توسعه ما با یاری خداوند همچنان ادامه دارد…