» جشن فارغ التحصیلی

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی هنرجویان صنعت و هنر

برای اولین بار در مجموعه صنعت و هنر جشنی باشکوه برای پایان دوازده سال تلاش و کوشش دانش آموزان برگزار شد در این جشن مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش، استاید  و خانواده ها حضور داشتند     ...