» همایش جلسه انجمن اولیا و مربیان

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

همایش جلسه انجمن اولیا و مربیان

همایش جلسه انجمن اولیا و مربیان

گردهمایی انجمن اولیا و مربیان یکی از مهمترین جلساتی است که هر سال در هنرستان صنعت و هنر برگزار می گردد. در این جلسات تمام سعی ما بر این است تا با بهره مندی از ارتباط صحیح و مناسب خانواده و مدرسه بهترین و مناسب ترین خدمات آموزشی و پرورشی را به دانش آموزان مان ارائه نماییم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.