بازگشت

برگزاری گالری تکنولوژی یا خیر

این رویداد منقضی شده است.

زمان شروع

۷:۰۰ ب٫ظ

۱۴۰۴-۰۴-۱۵

زمان پایان

۴:۰۰ ب٫ظ

۱۴۰۲-۰۴-۱۶