» توزیع کارنامه دانش آموزان در ترم اول

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

توزیع کارنامه دانش آموزان در ترم اول

توزیع کارنامه دانش آموزان در ترم اول

کارنامه دانش آموزان محترم هنرستان در ترم اول با حضور اولیاء گرامی و اساتید ارجمند تحویل گردید و دبیران گرامی به تحلیل و بررسی دقیق نمرات و شرایط دانش آموز گردیدند و راهکار های پیشرفت بیشتر را به خانواده های محترم پیشنهاد کردند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.