» بازدید مسئولین آموزش و پرورش از امتحانات

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از امتحانات

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از امتحانات

مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ به صورت رسمی از امتحانات ترم اول بازدید نمودند و شرایط اجرایی امتحانات را بررسی کردند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.