» بازدید علمی از کارخانه مشهد دوام

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

بازدید علمی از کارخانه مشهد دوام

بازدید علمی از کارخانه مشهد دوام

دانش آموزان رشته تأسیسات به همراه اساتید مربوطه و مدیریت هنرستان به بازدید از کارخانه مشهد دوام مشهد رفتند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.